Aluexpo 2017 | Fuar Katalogu | Official Fair Catalogue

315 TÜDÖKSAD, TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Stand No: H9-F180 Adres Address Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. 18 Plaza, N:18, K:4, TR 34394, Mecidiyeköy, İstanbul Ülke Country TURKEY Telefon Phone +90 212 267 13 98 Faks Fax +90 212 213 06 31 E-posta E-Mail info@tudoksad.org.tr Web Sayfası Web Site www.tudoksad.org.tr Temsilci Firma Local Agent Ürün Grupları Exhibit Groups 5.11 TÜDÖKSAD, Türk döküm sektörünün ortak sorunlarına kalıcı çözümler getirmek amacıyla, ülkemizin demir ve çelik döküm sanayi dalında faaliyet gösteren önde gelen kuruluGlarının sahiplerinin ve yöneticilerinin giriGimleriyle, 1976 yılında Turgut Özal'ın baGkanlığında kurulmuGtur. Derneğimiz, 41 yıllık geçmiGi içinde, geliGen demir dıGı metaller döküm sanayinin de belli baGlı temsilcilerini bünyesine katmıGtır. Bu çerçevede; sektörde yer alan büyük kuruluGların tamamı ile orta ve küçük ölçekli kuruluGların çoğunluğunu bünyesine alarak Türk döküm sanayini temsil etmektedir. Türk döküm sektörü, ulusal ve uluslararası platformlarda TÜDÖKSAD tarafından en üst düzeyde temsil edilmektedir. Ana amacı, üyeler arasında birlik ve beraberliği sağlayarak, üyelerin birbirlerinden haberdar olup; ortak çalıGmalarla döküm sektörünü daha iyi bir noktaya getirmelerine yardımcı olmaktır. Tüdöksad mevcut üyeleri ile Türk döküm sektörünün ciroda % 85'ini, ihracatta ise % 90'ını sağlamaktadır. ÇalıGmalarını son yıllarda daha da geniGleten kuruluGumuz, 1989 yılından beri (WFO) Dünya Dökümcüler Birliği ve 2007 yılından itibaren de (CAEF) Avrupa Dökümcüler Birliğinin bir üyesi olarak, üyelerine dünyadaki yeni geliGmeleri aktarma gayreti içine girmiGtir. Derneğimiz, sektörümüzün teknik geliGimine katkı sağlayabilmek için uluslararası kongre ve eğitim çalıGmalarına ağırlık vererek, üye kuruluGlarımızın arzu edilen uluslararası baGarı seviyelerine eriGmesine destek olmaktadır. Turkish Foundry Association (TUDOKSAD) is founded in 1976 by leading foundry industrialists and companies with the aim of providing support to enhance the economic progress of the metal casting industry and assisting its member companies (metal casting facilities, die casters and industry suppliers) to effectively manage all production operations and profitably market their products and services. TUDOKSAD is a non-governmental organization and represents the leading firms, industrialists and managers of the casting/foundry business world. Our association, having all of the largest foundries and most of the small-medium foundry enterprises as our members, embodies turkish foundry industry. As of october 2017, we have 156 member companies and 245 industrialists and managers. Turkish foundry sector is actively represented by TUDOKSAD in national and international platforms. TUDOKSAD promotes the interests of the metal casting industry in front of the related executive branches of the government. TUDOKSAD members are actively participating in sectional committees and decision making bodies in national chambers of commerce and industry, hence contributing to the shaping of the national policies and priorities affecting the foundry industry. Since 1989 TUDOKSAD is a member of the World Foundry Organization (WFO). In 2007, it became a member of the European Foundry Association (CAEF). TUDOKSAD also supports the biannual Ankiros, Annofer, Turkcast and Aluexpo fairs.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMDA=