Aluexpo 2017 | Fuar Katalogu | Official Fair Catalogue

310 TOSÇELİK GRANÜL SAN. A.Ş. Stand No: H10-A209 Adres Address Barbaros Mahallesi, Sütçü Yolu Caddesi, Tosyalı Plaza ,No: 72 34746 Yenisahra, Ataşehir, İstanbul Ülke Country TURKEY Telefon Phone +90 216 544 36 00 Faks Fax +90 216 544 36 06 E-posta E-Mail info@toscelikgranul.com.tr Web Sayfası Web Site www.toscelikgranul.com Temsilci Firma Local Agent Ürün Grupları Exhibit Groups 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 2.9, 2.18, 2.23, 3, 3.1, 3.1.1, 3.2, 5.2 Tosçelik Granül Sanayi A.g. 2006 yılında Gskenderun?da üretime baGlayan bir Tosyalı Holding kuruluGudur. DüGük Karbonlu Çelik Bilyenin yüzey temizleme sürecinde bilya sarfiyatı, yüzey kalitesi ve makine yedek parça değiGim oranlarında ortaya koyduğu üstün performans tüm dünyada kabul edilmiG bir gerçektir. Karbon oranı düGük seçilmiG hurdalardan üretilen Tosçelik düGük karbonlu çelik bilye, beynitik yapısı ve ısıl iGleme tabi tutulmaması nedeniyle mikro ve makro çatlak içermeyen bir üründür. Dolayısıyla yüzeye çarptığında kolay kırılmaz, yuvarlak yapısını kaybetmeden küçülür ve uzun ömürlüdür. DüGük karbonlu çelik bilyenin alüminyum sektörünü yakından ilgilendiren önemli bir diğer özelliği de üzerinde ısıl iGlemden kaynaklanan tufal/pul gibi kontamine edici unsurların olmamasıdır. Bu sayede alüminyum sektörünün talep ettiği temiz yüzey kalitesini kolaylıkla karGılayabilmektedir. Alüminyum yüzeylerde kesinlikle istenmeyen oksidasyona sebep olan kalıntılar Toçelik düGük karbonlu bilyelerinin üzerinde bulunmaz ve bu sayede temizlik sırasında bilyeyle temas eden yüzeylere geçiG yaGanmamıG olur. Üretiminin yaklaGık %65?ini Amerika, Avrupa, Uzak Doğu, Orta Doğu piyasalarına ihraç eden, iç pazarda ciddi kalite avantajı ile müGterilerini memnun eden Tosçelik Granül, uzun süredir yürütmekte olduğu Ar-Ge çalıGmalarının ve yapılan testlerin neticesinde 2017 yılında yeni ürünü KOTAR?ı müGterileriyle buluGturmuGtur. SAE standartlarından farklı bir elek dağılımı ile daha iyi bir yüzey kapsaması, ayrıca daha stabil ve toleranslı makine karıGımıyla KOTAR sektördeki tüm ihtiyaçlara spesifik çözümler sunan özel bir üründür. Tosçelik Granül Sanayi A.Ş. is a Tosyalı Holding group company started its production in 2006. High performance of Low Carbon Steel Shot during the blasting process revealing itself as in the shot consumption, surface quality and machine spare parte change rate is a globally recognized fact. Produced of special scrap with low carbon rate, Tosçelik Granül low carbon steel shot has almost zero micro and macro stress cracks thanks to its beinitic microstructure and as not undergone any heat treatment process. Consequently, they do not break easily when hit on the surface, gets smaller keeping its spherical shape always and thus offers longer lifetime. Antoher essential advantage of it specially related with aluminium surface treatment is that contaminant particles such as scale and flakes formed as a result of heat treatment do not exist on low carbon steel shot. Thus the clean surface quality strictly demanded by aluminium casting producers are met easily. Surface of Tosçelik low carbon steel shot do not bear unwanted oxidizing residuals transferred on aluminium surface during blasting. Tosçelik Granül, exporting approximately 65% of its total production to Americas, Europe, Asia and Middle East, offering superior quality advantage to its domestic clients, finally introduced its new brand KOTAR in 2017 as a result of its long standing research and development tests. KOTAR is a product with more stable and tolerant operation mix at start offering specific solutions to almost all requests on the market based on a special sieve distribution different than SAE standards bringing better coverage on the surface blasted..

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMDA=