Aluexpo 2017 | Fuar Katalogu | Official Fair Catalogue

309 TMMOB-METALURJİ VE MALZ. MÜH. ODASI Stand No: F3 Adres Address Meşrutiyet Cad. Hatay Sok. No:10/9 Kızılay 06650, Ankara Ülke Country TURKEY Telefon Phone +90 312 425 41 60 Faks Fax +90 312 425 41 60 E-posta E-Mail oda@metalurji.org.tr Web Sayfası Web Site www.metalurji.org.tr Temsilci Firma Local Agent Ürün Grupları Exhibit Groups Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği?ne bağlı olarak ilgili yasa hükümlerine uygun Gekilde 1970 yılında kurulan Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluGudur. Halen 4600 olan Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası üye sayısı, her yıl metalurji dalında mühendislik eğitimi veren yurtiçi ve yurtdıGı üniversitelerinden mezun olanlarla artmaktadır. Ülke ve oda üyelerinin yararları gözetilerek metal ve metaldıGı malzemelerin üretimi, biçimlendirilmesi, özellikleri, hasarlı-hasarsız kontrolü alanlarında gerek görülen etkinliklerin organizasyonu ve çalıGmaların yapılması araGtırma-geliGtirme, tasarım, proje ve konstrüksiyon konularında danıGmanlık hizmetlerinin sunulması, üyelerin durumlarının iyileGtirilmesi oda amaçlarının temelini oluGturmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası iki ayda bir "Metalurji" dergisini ve oda faaliyetlerinin, sektörel haberlerin güncel Gekilde aktarıldığı "Bülten"i yayınlamakta ve seminer, sempozyum, panel, forum, kongre, fuar gibi etkinlikler organize etmektedir. Gki yılda bir yapılan ve odaya kayıtlı üyelerin katılımıyla gerçekleGtirilen genel kurullarda oluGan oda yönetim kurulu yukarıda bahsedilen çalıGmaların yürütülmesinden sorumludur. Ayrıca, oda yönetim kurulunca oluGturulan ve üniversite, araGtırma kuruluGları ve sanayiden uzmanların yer aldığı çalıGma gruplarınca belli konularda ayrıntılı çalıGmalar yapılmaktadır. The Chamber of Metallurgical and Materials Engineers (CMME) is a non-profit public organization founded in 1970 and is one of twenty-two chambers, which constitute the Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects. The CMME membership at currently 4600 is increasing each year with new graduates from national and foreign universities. The main functions of CMME are to organize activities and conduct studies in broad fields of production, shaping, properties, destructive and nondestructive testing of metallic and non-metallic materials and to provide consultancy on research and development, design, project and construction studies for the use and benefits of the members of CMME and the country. Within this context CMME publishes a bimonthly journal entitled "Metalurji" and a bulletin called "Bulten" in which news related to metallurgy and materials science appear. CMME also organizes seminars, symposiums, panels, forums, congresses and fairs. The supreme governing body of CMME is the general assembly which consists of the chamber members and is done biannually. Board of directors elected at the general assembly is responsible from the execution of the functions mentioned above. Additionally, detailed studies on certain specific subjects are made by. "Work Groups" that consist of specialist from universities, research institutions and the industry and established by the board of directors.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMDA=