Aluexpo 2017 | Fuar Katalogu | Official Fair Catalogue

308 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Stand No: H11-E165 Adres Address Meşrutiyet Caddesi No:19 Kat:6-7-8 Kızılay, Ankara Ülke Country TURKEY Telefon Phone +90 850 495 06 66 Faks Fax +90 312 417 86 21 E-posta E-Mail mmo@mmo.org.tr Web Sayfası Web Site www.mmo.org.tr Temsilci Firma Local Agent Ürün Grupları Exhibit Groups 5.3, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 Makina Mühendisleri Odası her yıl artan üye sayısı ve faaliyetleriyle bugün TMMOB çatısı altında üye sayısı açısından en büyük ve en aktif üye tabanına sahip Odadır. Günümüz değiGen koGullarına göre kendisini yapılandıran Odamız, geçmiGte olduğu gibi bugün de ülkenin dört bir yanında örgütlü bir güç olmayı sürdürmektedir. 2017 yılı itibariyle 18 gube, 57 Gl Temsilciği, 44 Glçe Temsilciliği, 5 Mesleki Denetim Bürosu, Akredite Muayene KuruluGu, Akredite Deney Laboratuvarı, Akredite Kalibrasyon Laboratuvarı, Akredite Personel Belgelendirme KuruluGu, Meslek Gçi Eğitim Merkezi, 6 Uygulamalı Eğitim Merkezi ve Araç Tespit, LPG/CNG Sızdırmazlık Merkezleri ile ülke genelinde yaygın bir örgütlenme düzeyine ulaGmıGtır. 1954?te 902 olan üye sayısı bugün 108 bine ulaGmıGtır. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 6. maddesinde de belirtildiği üzere Odamızın kuruluG amaçları arasında; ülke ve toplum yararları doğrultusunda yurdun doğal kaynaklarının iGletilmesini, üretimin arttırılmasını, yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde geliGmesini sağlamak için teknik ve bilimsel çalıGmalar yapmak ve bunları üyelerinin ve sanayinin yararına sunmak, makina mühendisliği hizmetleri ile ilgili her türlü araGtırma, inceleme, proje ve raporların hazırlanmasını, uygulanmasını ve teknik uygulama sorumluluğunun uzman makina mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamak ve bunların teknik kurallara uygunluğunu incelemek, denetlemek ve onaylamak yer almaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda uzmanlık alanına giren konularda, ülkemizin ve toplumumuzun sorunlarının çözümünde aktif bir organizasyon olarak MMO, 62 yıllık geçmiGinde ülkemiz genelinde gerçekleGtirdiği çok yönlü etkinliklerle demokratik mesleki kitle örgütü olarak Türkiye„de etkin bir kuruluGtur.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMDA=