Aluexpo 2017 | Fuar Katalogu | Official Fair Catalogue

189 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Stand No: H11-B150 Adres Address Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Merkez, Karabük Ülke Country TURKEY Telefon Phone +90 370 433 20 21 Faks Fax +90 370 433 32 90 E-posta E-Mail agungor@karabuk.edu.tr Web Sayfası Web Site www.karabuk.edu.tr Temsilci Firma Local Agent Ürün Grupları Exhibit Groups 1.3, 1.5.1, 1.5.3, 1.5.4, 1.7, 2, 2.1, 2.6, 2.7, 2.22, 4.2, 4.4, 4.6, 5.8, 5.9, 5.10 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, üniversitemizin kuruluGundan kısa bir süre sonra 19.07.2007 tarihinde açılmıGtır. Bölümümüz 2008-2009 akademik yılında Gngilizce hazırlık sınıfına alınan 40 öğrenci ile lisans seviyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine baGlamıGtır. Bölümümüzde ingilizce hazırlık sınıfından sonra Türkçe eğitim verilmektedir. Öğrencilerimize dört yıllık mühendislik eğitimi sürecinde temel bilim, temel mühendislik dersleri, meslek dersleri ile sosyal ve beGeri bilim derslerinden oluGan zengin bir program sunulmaktadır. Metalurji, konusu itibariyla, üretim metalurjisi ve fiziksel metalurji (malzeme) olmak üzere iki ana dala ayrılabilmektedir. Üretim metalurjisi, gerek doğada mevcut cevherlerden, gerekse metal içeren hammaddelerden veya ikincil kaynaklardan (hurda ve artıklar gibi) fiziksel ve kimyasal yöntemlerle saf metallerin veya alaGımların üretimi konularını kapsar. Malzeme bilimi ise, üretim-yapı-özellik üçgeni içerisinde, günümüz ve geleceğin ihtiyacı olan ileri teknolojik malzemelerin üretimini, geliGtirilmesini, yapısını ve özelliklerini (mekanik, fiziksel ve kimyasal) inceler. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği günümüzde makine, kimya, inGaat, havacılık, elektrik-elektronik, çevre ve tıp alanlarına yayılmıG çok disiplinli bir bilim ve teknoloji dali olarak geliGmesini sürdürmektedir. Bunun yanı sıra verimlilik, enerji ve hammadde üçlüsü ile uyum içinde olan üretim süreçlerinin sektöre kazandırılmasında önemli rol oynamaktadır. Metallurgical and Materials Engineering department was opened on 19.07.2007, short after the foundation of the university. The department started its education-teaching activity at b.Sc. Level with 40 students who were taken the english preparatory class in 2008-2009. Turkish education is given in our department after one year of prep class. A rich programme consisting of basic science and engineering courses and professional courses as well as the courses on social and human sciences are offered to our students. Metallurgy, based on its subject can be divided into two main branches namely extractive metallurgy and physical metallurgy (materials). Extractive metallurgy covers production of pure metals or alloys by physical and chemical methods from ores present in nature, raw materials containing metal or secondary resources such as waste and scraps. On the other hand, in process-structure-properties triangle, materials science analyses production, development, structure and properties (mechanical, physical and chemical) of leading-edge technology materials needed today and in the future. Nowadays, metallurgical and materials engineering continues to develop as a multi-disciplinary science and technology branch extended into machine, chemistry, construction, aerospace, electric-electronics, environment and medical fields. Also, it plays a significant role to have sectors gained manufacturing processes in accord with efficiency, energy and raw material triplet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMDA=